Oman talouden tiedostaminen ja yrityksen rahoittaminen

Yrittäjän arki ja työelämä ovat aina sidoksissa ja erityisesti rahoittaminen tapahtuu  usein yksin. Tämän takia tuleekin ymmärtää oma taloudellinen tilanne mahdollisimman hyvin, ennen kuin edes mietitään ulkopuolista rahoitusta. Kannattaakin kerätä tiedot omista tileistä, tuloista, menoista ja veloista, jotta saadaan realistinen käsitys tilanteesta. Kun yritys suunnitelmaa luodaan, voidaan miettiä, minkälainen yritysmalli valitaan ja kuinka paljon rahoitusta tämä tulee vaatimaan. Pelkästään yrityksen rekisteröinti tulee maksamaan sadoista euroista tuhansiin, joten tämä pitää huomioida.

Tukiverkosto on tärkeä

Kun on päätetty astua yrittämisen maailmaan, tulee luoda vahva tukiverkosto neuvojia, kumppaneita, yhteistyötahoja ja muita kontakteja, jotka auttavat viemään ideaa eteenpäin. Tärkeää on kuitenkin ensin itse uskoa omaan ajatukseen, sillä niin myös muut lähtevät mukaan. Netistä löytyy myös paljon foorumeita ja ryhmiä sekä uusille, että vanhoille yrittäjille, joten näitä kannattaa käyttää hyödyksi. Kontakteja voidaan myös luoda alan tapahtumissa, joissa tärkeää onkin kuunnella muiden mielipiteitä ja vinkkejä, eikä vain mainostaa itseään. Liityttiin sitten mihin tahansa ryhmään, kannattaa auttaa muita mahdollisimman paljon, jolloin saadaan mainetta ja positiivista imagoa. Kun luodaan vahvoja siteitä muihin ihmisiin, tulevat nämä käyttämään osaamistasi juuri silloin, kun tarvitsevat kyseistä palvelua, tai tuotetta.

Myy luomalla arvoa

Vaikka ostopäätöksiä tehdään joka päivä, ihmiset eivät halua että myyntiä tuputetaan liikaa. Tarkoituksena on palvella muita ja mitä enemmän ihmisiä palvellaan, sitä enemmän rahaa tehdään. Aina kun ollaan asiakkaan kanssa, tulee miettiä, mitä heille voidaan tarjota, miten heidän päämääriä voidaan tuoda lähemmäksi ja miten nämä uudet tiedot tulevat muokkaamaan yrityksen palvelun, tai tuotteen tulevaisuutta. Tietojen avulla tuotteeseen saadaan lisää arvoa, mitä asiakkaat arvostavat.

Sana kiertämään rohkeasti

Kannattaa avoimesti kertoa mitä itse tekee ja kuka on. Sosiaalisen median avulla voidaan helposti päästä kertomaan omasta yrityksestä ja tätä kautta luodaan yhä suurempaa asiakaskuntaan. On kuitenkin muistettava, että vaikka sosiaalinen media onkin suuressa suosiossa, ei tule unohtaa muita keinoja mainostaa. Suusta suuhun kulkeva kiitos, nettisivut, muu internetissä tapahtuva mainostus ja jopa lehtimainokset, ovat hyvä tapa saada oman yrityksen palvelut ja tuotteet kuluttajien näkyville.

Kun seurataan näitä askelia, päästään jo pitkälle yrityksen perustamisessa. Se voi olla erittäin palkitseva reitti, mutta työtä ja selvitettävää riittää runsaasti, ennen kuin yritystä on edes olemassa. Tämän jälkeen hommaa on sitäkin enemmän, eli jos haaveena on makoilla sohvalla, rahojen tulviessa sisään, kannattaa unohtaa homma kokonaan. Vaikka yrittäjyys on vaativaa, tulee muistaa ettei olla yksin. Joskus yrittäminen tuntuu yksinäiseltä ja turhauttavalta, minkä takia vastaavissa tilanteissa tulee ottaa yhteys muihin yrittäjiin ja sellaisiin henkilöihin, jotka voivat auttaa pääsemään eroon motivaation puutteesta. Yllättävän monista lähipiirin ihmisistä voi olla apua tähän pulmaan!