Kun yrityksen perustaminen alkaa hahmottua mielessä, on liiketoimitasuunnitelman laatiminen seuraava askel edetä ajatuksesta käytännön tasolle. Liiketoimintasuunnitelmaan kiteytetään paitsi ajatukset, käydään siinä myös läpi konkreettisesti käytännön tasolla kaikki toiminnassa huomioitavat asiat.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen alkuvaiheen keskeisimpiä dokumenttejä. Sen avulla haetaan mahdollista rahoitusta Sambla, yhteistyökumppaneita sekä starttirahaa ja muita yritystukia. Jos perustamiseen liittyy tarjouskilpailuja, on liiketoimintasuunnitelma siinäkin monesti tarpeen. Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä ajatella viiden vuoden tähtäimellä, eli siihen ei kirjata vain lähtötilannetta, vaan suunnitellaan liiketoimintaa pidemmällä periodilla.

Liiketoimintasuunnitelma laaditaan juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin, ja tässä kokosimme yleisimpiä siinä huomioitavia seikkoja.

Lähtötilanne

Liiketoimintasuunnitelman aluksi on hyvä miettiä lähtötilanne. Miksi halutaan lähteä yrittäjäksi, mikä on motiivina. Millainen on yrittäjän/yrittäjien tausta, koulutus, kokemus ja taloudelliset resurssit. Tarvitseeko yrittäjäksi aikova lisää koulutusta ja kursseja, sillä esimerkiksi starttirahan hakemiseen tulee olla yrittäjäkokemusta tai koulutusta pohjalla. Millaisia lupia yrittäjällä jo on, hygieniapassi, anniskelupassi ja muut ammattipassit ja kortit, tarvitseeko vielä jotain lisää. Mistä hankitaan mahdollisesti tarvittava lisäkoulutus.

Toimintaympäristö ja toiminta-ajatus

Mietitään millaisessa ympäristössä yritystä on tarkoitus pyörittää, ja perehdytään toimintaympäristön lisäksi kilpailutilanteeseen. Onko olemassa lainsäädäntöä joka tulee huomioida.

Toiminta-ajatuksessa tiivistetään mitä tarjotaan ja kenelle. Kaikilla yrityksillä on jokin toiminta-ajatus, mutta sitä ei välttämättä ole vain kirjoitettu ylös. Tärkeää kuitenkin olisi että ajatus on puettu sanoiksi ja että kaikki yrityksessä työskentelevät tietävät mikä toiminta-ajatuksena on.

Liikeidea, visio, tavoitteet

Liikeideassa tiivistetään perustettavan yrityksen toiminnan perusajatus. Mikä on yrityksen idea, mitä myydään, kenelle tuote kohdistetaan ja miten se käytännössä aiotaan toteuttaa. Kuinka toiminnalla aiotaan tehdä tulosta ja mistä myyntitulot tulevat. Saadaanko myynnistä tarpeeksi kassavirtaa vai tarvitseeko lisäksi tehdä muuta lisätulojen saamiseksi. Miksi asiakas haluaisi juuri tämän tuotteen ja olisiko asiakas valmis sitoutumaan tuotteeseen jatkossakin. Mikä on yrityksen imago, miten halutaan profiloitua markkinoille.

Markkinoinnin ja myynnin suunnitelma

Ulkoiseen asuun kannattaa yleensä panostaa, se luo yrityksestä ensimmäisen mielikuvan. Kuka suunnittelee logon ja muun markkinointimateriaalin, kotisivut, onko mahdollista hyödyntää omaa tai tuttavan taitoa, vai kannattaako ostaa palvelu ammattilaiselta.

Mitkä ovat parhaat markkinointikanavat juuri tälle yritykselle ja onko mahdollista hyödyntää ilmaisia väyliä. Kuinka paljon omaa aikaa ollaan valmiita käyttämään esimerkiksi some -markkinointiin joka on usein edullista ja tehokasta mutta aikaa vievää. Ollaanko ostettuun markkinointiin valmiita budjetoimaan, ja jos niin mitkä olisivat juuri tälle yritykselle parhaat keinot.

Myyntisuunnitelmassa mietitään kuka myy. Onko se yrittäjä itse, ulkopuolinen edustaja, verkkokauppa vai onko kyseessä kenties kivijalkamyymälä.

Tuotanto, toimitilat, henkilöstö, riskit

Kuka tai ketkä tuotetta tuottavat, eli palkataanko työvoimaa vai mennäänkö yksin yrittäjän työpanoksella. Mitä jos yrittäjälle tulee este kuten sairastuminen, kuka hoitaa silloin työn. Missä tuotanto tapahtuu, hankitaanko omat toimitilat vai toimitaanko vuokratiloissa. Tai kenties ei toimitiloja tarvitakaan, ehkäpä vain työpiste. Millaisia koneita ja kalustoa tarvitaan, millaisia vakuutuksia on oltava. Miten turvataan toiminta riskitilanteissa. Tärkeää on suunnitella myös toiminta mahdollisissa ikävissä tilanteissa.

Rahoitus, kannattavuuslaskelmat

Kun suunnitelma alkaa olla muuten visioitu paperille (tai koneelle) aletaan suunnitella rahoitusta. Eli riittääkö yrittäjän oma pääomarahoitus, vai tarvitaanko lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuoliseen rahoitukseen tarvitaan aina kannattavuuslaskelmat, joihin molempiin saa maksuttomia välineitä esimerkiksi erilaisilta yrittäjäsivuilta ja uusyrityskeskuksilta.