Yrittäjä ei tarvitse hienoa tutkintoa ollakseen menestynyt, mutta ajatusten ja mielen tulee toimia tietyllä tavalla, jotta kasvu, ymmärrys ja johtaminen onnistuu. Hyvän yrittäjän mieli voidaankin jakaa useaan eri alueeseen.

Epäonnistumiseen valmistautuminen

Suurin osa yrityksistä epäonnistuu jatkuvasti ja se, mikä erottaa hyvän yrittäjän huonosta, on kyky ennakoida epäonnistumisia ja oppia niistä. Reitti onnistumiseen on harvoin suora ja matkan varrella olevista esteistä tulee pystyä selviämään masentumatta. Jos yrittäjä ei varaudu epäonnistumisiin, vaan uskoo onnistuvansa heti ensimmäisellä yrityksellä, luovutetaan usein liian nopeasti.

Delegointi ja vallasta luopuminen

Useiden menestyvien yritysten johtajat luottavat omien alojen osaajiin, jotka hoitavat yrityksessä tietyt asiat. Johtajan tehtävänä onkin innostaa osaajia seuraamaan ideoitaan ja antaa työvälineet, joilla yrityksestä tehdään parempi. Yritys ei tule kasvamaan, jollei itselle voida myöntää, ettei kaikkea voida tehdä itse. Yritys kasvaa ainoastaan innovatiivisten ihmisten myötä ja yrittäjän tuleekin auttaa näitä saavuttamaan tavoitteita.

Uteliaisuus ja oppiminen aina mukana

Yrittäjän tulee pysyä aina uteliaana ja kehittää taitojaan. Mitä useammassa roolissa ollaan oltu, esimerkiksi erilaisilla työpaikoilla, sitä paremmin pärjätään myös yrittämisessä. Menestynyt yrittäjä haluaakin aina kehittyä ja oppia uutta, mikä pitää heidät tuotteliaina ja tehokkaina. Pienimmätkin opit voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen suurella ja odottamattomalla tavalla, mitä erikoisimmissa tilanteissa.