Suomalaiset ovat yritteliästä kansaa. Suurin osa maamme yrityksistä onkin pieniä tai keskisuuria. Myös perheyrityksillä on tärkeä rooli maamme yrityskulttuurissa. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä yritystoimintaa suunnittelevalle ja kerromme, miten helppoa yritystoiminnan aloittaminen on. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, tutustu myös sivustomme muihin artikkeleihin.

Liikeidean ja toiminta-ajatuksen hahmottelu

Ennen kuin voin aloittaa yritystoiminnan, on tärkeää pohtia, millaisia tuotteita aiot tarjota ja mikä on kohderyhmäsi. Myös tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen liittyvät prosessit on hyvä kirjata ylös mahdollisimman varhaiesssa vaiheessa. Jos aiot ryhtyä yrittäjäksi yksin, keskustele asiantuntijoiden kanssa ja pyydä heiltä palautetta suunnitelmistasi. Mitä enemmän palautetta saat, sitä paremmaksi liikesuunnitelmasi kehittyy.

Muista vastata suunnitteluvaiheessa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä palveluita tai tuotteita yritys tarjoaa?
  • Millä tavalla yrityksen tuotteet tai palvelut valmistetaan?
  • Kenen tarpeisiin pyritään vastaamaan?

Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä dokumentti, sillä sen avulla perustellaan yrityksen toiminta sekä itselle että mahdollisille sijoittajille. Liikentoimintasuunnitelman avulla myös todistetaan, että yritys kykenee tuottamaan voittoa.

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on olemassa hyviä, ilmaisia työkaluja verkossa. Suunnitelmaa kirjoitettaessa on tärkeä pyrkiä konkreettisuuteen ja liiallisen matematiikan välttämiseen. Hyvä liiketoimintasuunnitelma perustuu huolelliseen taustatyöhön ja asiantuntemukseen, mutta sen ei tarvitse olla perusluonteeltaan matemaattinen kuvaus alan ansaintamahdollisuuksista.

Suunnitelmasta tulisi selvitä ainakin seuraavat asiat:

  • Liikeidea
  • Ansaintamalli
  • Kasvustrategia
  • Kilpailijat
  • Riskit
  • Avainhenkilö

Yritysmuodon ja nimen valinta

Yritysmuodon valinta on tärkeä, mutta ei tokikaan niin kriittinen vaihe kuin liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen. Käytännössä pienyrittäjän valinta tapahtuu henkilöyhtiön eli käytännössä toiminimen ja osakeyhtiön välillä.

Yrityksen nimen valinta on tärkeä vaihe. Hyvä nimi on erottuva ja mieleenpainuva, joten nimen pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Tarkista, onko nimi käytössä jossain muussa maassa. Tämä onnistuu helposti esimerkiksi hakukoneen avulla.

Perustamisilmoituksen tekeminen ja rahoituksen hankkiminen

Yrityksen perustamisilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ilmoituksen jättäminen on helppoa, kunhan tiedät, mitä yrityksesi aikoo tehdä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröidä toiminimeä, mutta sen voi halutessaan tehdä 75 euron hintaan. Osakeyhtiöllä on oltava tietty määrä alkupääomaa, mikä osaltaan hankaloittaa tämän yhtiömuodon perustamista.

Rahoituksen hankkiminen on yleensä eniten aikaa ja vaivaa vaativa vaihe yrityksen perustamisessa. Kaiken yritystoiminnan aloittamiseen ei tarvita pääomaa, mutta monilla aloilla toimitila- ja laitehankinnat ovat välttämättömiä ennen toiminnan aloittamista. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi pankeista ja rahoituslaitoksista.

Ulkoista kirjanpito ja hyödynnä kaikki saatavilla oleva ilmainen apu

Yleensä kirjanpidon ulkoistaminen on pienen yrittäjän kannalta toimiva vaihtoehto. Pienyrityksen kirjanpidon pyörittäminen ei ole itsessään vaikeaa, mutta siihen menee aikaa, joka tietysti on pois yrityksen varsinaisesta toiminnasta.

Vaikka pienyrittäjä on usein yrityksensä ainoa työntekijä, hänen ei tarvitse silti jäädä työssään yksin, ilman asiantuntijoiden apua ja tukea. Apua yrityksen perustamiseen voi hakea TE-keskuksesta ja pienyrityskeskuksista. Myös monet yrittäjät ja sijoittajat auttavat mielellään muita allalla alkuun.

Huomio yksityiskohtiin

Ammattimaisen kuvan luomiseen liittyy olennaisesti myös huoliteltu ulkonäköä. Ensivaikutelma on tärkein, ja sen voi tehdä vain kerran. Bisnespukeutumiseen soveltuvia vaatteita saa helposti verkkokaupoista. Laadukas merkki, kuten birkenstock, luo omalta osaltaan ammattimaista mielikuvaa asiakkaille.