Vaikka jotkut tutkimukset ja selvitykset väittävätkin, että menestyneillä yrittäjillä on tiettyjä samoja luonteenpiirteitä, kuten itseluottamus, voi kuka tahansa harjoitella sen hankkimista. Varsinkin pienten yritysten keskuudessa kilpailu on kovaa ja ne yritysten johtajat, joilla on itsevarmuutta, pärjäävät parhaiten. Pelkästään ryhtymällä yrittäjäksi saadaan hyvä alusta itsevarmuuden opettelulle, joten heti alkuun ei tule masentua.

Omat vahvuudet ja heikkoudet

Harvoin yhdellä ihmisellä on kaikkia niitä ominaisuuksia, joita tarvitaan menestymiseen. Tärkeää onkin tiedostaa omat heikkoudet ja vahvuudet, sillä niin voidaan hyödyntää parhaimpia puolia ja varautua heikkouksien aiheuttamiin ongelmiin.

  • Tee lista omista ominaisuuksista ja tähän kannattaa lisätä jokainen taito ja tieto, mitä on kertynyt sekä omasta elämästä, että työelämästä. Jokaisen työn kohdalle kannattaa lisätä vastuualueet, jotka rooliin kuuluivat. Listaan kannattaa myös lisätä harrastukset, koulutus ja muut saavutukset, tai taidot, joita itseltä löytyy.
  • Mieti omaa luonnetta. Oma luonne vaikuttaa menestymiseen paljon, sillä mikäli kova työskentely, motivoiva asenne, järki ja organisointi on hallussa, on menestyminen helpompaa. Tämä antaa myös kuvaa siitä, mitkä asiat saavat syttymään ja mitkä asiat eivät kiinnosta. Jos muiden ihmisten kanssa toimiminen nähdään negatiivisena, ei kannata lähteä sellaiseen yrittämiseen, jossa asiakaspalvelua on paljon, tai tähän tulee palkata osaava henkilö.

Omien vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi tulee miettiä, mitkä tavoitteet yrittämisellä on. Tämä voi olla esimerkiksi omavaraisuus, tai vapaus tehdä tiettyjä asioita, kun taas toisille tarkoitus on isojen säästöjen saaminen. Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen on tärkeä osa, mitä pitää harkita tarkkaan ennen aloittamista. Mikäli yritys ei vastaa omia henkilökohtaisia päämääriä, ei sen pyörittämisestä ole iloa ja motivaatio tulee loppumaan hyvin nopeasti. Kun mietitään päämääriä, tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Ole optimistinen, kun päätät mitä, päämääriä valitaan.
  • Ole konkreettinen, sillä on selvästi helpompaa lähteä tavoittelemaan tiettyä päämäärää, kun se on tarkasti tiedossa.
  • Realistisuus on myös tärkeää, sillä jos lähdetään tähtäämään liian korkealle, eikä tavoitetta saavuteta, masennutaan helposti. Pienet askeleet oikeaan suuntaan ovat positiivinen asia, mitä pitää juhlistaa.