Mitä on liiketoiminta? Liiketoiminta on ansiotarkoituksessa suoritettavaa taloudellista toimintaa.

Liiketoiminnan harjoittamisella luodaan yritykselle voittoa tai pääomaa. Yrittäjäksi ryhtyvällä pitää olla myös tiedossaan minkälaisia hyödykkeitä, eli palveluja tai tuotteita hän haluaa asiakkaille tuottaa. Yrittäjällä pitää myös olla tila liiketoimintaa varten tai hän voi harjoittaa sitä kotonaan liiketoiminnan laajuudesta riippuen. Tärkeää on aina myös liiketoimintasuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan selkeästi perustettavan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja se kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen sekä yrittäjälle / yrittäjille itselleen, että myös virallisena dokumenttina käytettäessä muun muassa asiantuntijoiden antamaa neuvontaa tai muuta palvelua.

Liiketoiminnan avulla tuotetaan myytäväksi tuotteita ja palveluita. Teollista toimintaa harjoittavat tehtaat, kun taas kaupallista toimintaa harjoitetaan eri yritysmuotojen avulla. Julkishallinnon alaiset laitokset ja yleishyödylliset järjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia julkisia laitoksia.

Liiketoimintamallit

Liiketoimintamalleja on olemassa useita erilaisia ja jokainen yritys tai yksityinen toimija valitsee sen parhaiten itselleen sopivan.

  • Valmiiden tuotteiden myynti suoraan kuluttajalle tai jälleenmyyntiin, kuten

esimerkiksi silloin, kun nostalgiset keräilykappaleet, eli käytetyt puhelimet ovat myyntiartikkelina.

  • Palveluiden tuottaminen ja niiden veloittaminen yksityisille henkilöille ja yrityksille
  • Maatalous- ja kaivostoiminta, eli esimerkiksi raaka-aineiden, kuten kasvien ja mineraalien toimittaminen tilaajalle tai jälleenmyyntiin
  • Rahoitus-, eli finanssitoiminta, jota harjoittavat muun muassa pankit ja rahalaitokset sijoittamalla ja hallitsemalla asiakkaidensa tallettamia varoja
  • Informaatioliiketoiminta, jonka avulla luodaan voittoa taiteellisten ja tieteellisten teosten jälleenmyynnistä. Esimerkkeinä toimivat useat erilaiset julkaisijat, ohjelmistoyritykset ja esimerkiksi elokuvastudiot.
  • Yleishyödylliset laitokset, jotka tuottavat monia julkisia palveluja kuntien asukkaille, kuten sairaanhoito- ja kirjastopalvelut, jotka toimivat valtion alaisuudessa.
  • Valtion budjettirahoituksesta irti olevat laitokset, kuten posti
  • Kiinteistöliiketoiminta, jossa voittoa haetaan erilaisten tilojen, kuten liikekiinteistöjen ja kotien myynnistä ja vuokrauksesta

Menestyksen luominen

Yrittäjän tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat luonnollisesti tilanteessa kuin tilanteessa voiton saaminen ja liiketoiminnan jatkuvuus. Markkinatilanteet muuttuvat ja tuotteiden sekä palveluiden kysyntä vaihtelevat, joten tarkkojen kohderyhmien laatiminen jo ennakkoon on yrityksille välttämätöntä. Tieto yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista voidaan välittää aina reaaliaikaisesti potentiaalisille asiakkaille.

Yritys voi käyttää halutessaan liiketoiminnan suunnittelussa niin sanottuja erikoisasiantuntijoita. Käytäntö on hyvä varsinkin silloin, jos kysymys on jostakin uudesta markkinoille tulevasta ideasta, esimerkkinä vaikkapa kasviproteiinin valmistus teollisesti tai älyvaatteiden suunnittelu ja valmistus.

Minkälaista on digitaalinen liiketoiminta?

Digitaalisuus on nykyään melkein välttämätöntä jokaiselle menestyvälle yritykselle huolimatta siitä, toimiiko yritys vain Suomen rajojen sisäpuolella vai onko sillä myös kansainvälistä toimintaa. Kansainvälistä kauppaa voi harjoittaa nykyään melkein millä tahansa toimialalla, on sitten kysymys suurista teollisuusalojen yrityksistä, vaate-, ruoka-, peli- tai teknologia-alan yrityksistä.

Yritysten tulevaisuus kansainvälisesti on ehdottomasti digitaalinen, kun katsoo asiaa lähitulevaisuuden kannalta. Tulevaisuudessa teknologia levittänee omat organisaationsa monille osa-alueille, jolloin myös tulevien, mahdollisten teknologiainvestointien määrä tulee jatkuvasti kohoamaan.

Digitaalinen liiketoiminta hyödyntää aina digitaalisia kanavia ja palveluja. Parhain ja toimivin esimerkki digitaalisesta liiketoiminnasta ovat sekä suomalaiset että kansainväliset verkkokaupat. Nykyään monen liiketoiminnan taustalla ovat aina digitalisoidut prosessit.

Käytännössä digitaalisten prosessien hyödyntäminen tarkoittaa aina, että yrityksen liiketoimintaa tarkasteltaessa siitä pyritään löytämään sellaiset relevantit kohdat, joissa manuaaliset työt korvataan digitaalisten prosessien avulla. Käytäntö säästää yrityksen omia resursseja, eli aikaa, rahaa ja vaivaa.