Maailman talous on parasta aikaa suurten myllerrysten edessä. Maailman väestö on suuressa kasvussa ja teollisuuden merkitys on vähentynyt Suomessa, joka yhä enemmän on kehittymässä kohti tieto- ja palveluyhteiskuntaa. Teollisuus ei suinkaan ole Suomesta loppumassa, mutta se on jatkuvasti kehittymässä yhä modernimpaan ja korkeamman jalostusasteen suuntaan.

Kevytyrittäjyys nostaa päätään

Työelämä on viimeisten vuosien aikana ollut Suomessa suurten myllerrysten kohteena. Vakituisten työsopimusten saaminen on monella alalla tullut haastavaksi, ja monet työnantajat suosivat määräaikaisten sopimusten ketjuttamista. Toisaalta monella alalla töitä on yksinkertaisesti hyvin vähän, kuten esimerkiksi taidealoilla ja media-alalla. Moni suomalainen on kuitenkin herännyt siihen, että oman työpaikan voi myös itse luoda, jonka lisäksi omia tulojaan voi nostaa yrittäjyydellä. Kevytyrittäjyys on nostanut viime vuosina päätään, ja sillä tarkoitetaan oman ammatin ohessa tapahtuvaa yrittäjyyttä. Moni palvelu ja pankki tarjoaa niin kutsutuille kevytyrittäjille palvelua, jossa laskuttaminen onnistuu suoraan näiden palveluntarjoajian kautta. Näin kevytyrittäjän ei tarvitse lainkaan huolehtia kirjanpidosta tai esimerkiksi työeläkemaksujen maksamisesta. Palkan kevytyrittäjä saa kätevästi palvelun kautta suoraan tilille.

Aloitteleville yrittäjille on saatavilla erilaista tukea

Moni Rahalaitos tarjoaa aloitteleville yrityksille myös tukea oman yrityksen kasvattamisessa. Aloittavilla yrityksillä suurin tarve on usein käyttöpääomassa, jota tarvitaan yrityksen kasvattamisessa. Suoran pääoman investointeja on myös helpompi saada kuin vielä 10 vuotta sitten erityisesti teknologiayrityksille. Monet valtiolliset toimijat, kuten Tekes ja Business Finland tukevat laaja-alaisesti suomalaisen elinkeinoelämän kehittymistä ja etenkin nousevia yrityksiä. Suomessa trendiksi ovat kasvaneet myös erilaiset starup -messut, kuten Slush, joissa monilla aloittelevilla yrittäjillä on mahdollista tutustua muihin yrittäjiin ja sijoittajiin. Moni yrittäjä on herännyt siihen, että erilaisista yrittäjien ekosysteemeistä saa myös sparrausapua ja tukea omaan yrittäjyyteen. Isoin muutos on Suomessa nähtävissä siinä, että yrittäjyys nähdään yhä enemmän jaettuna kokemuksena ja elämäntapana. Yhteistyön korostaminen on hyvin suomalainen piirre, ja mitä enemmän sitä hyödynnetään myös yritysten välillä, sen varmemmin suomalaiset yrittäjät selviävät globaalin talouden myrskyissä.