Mahtava yritys suunnitelma voi tulla hetkellisen inspiraation tuloksena, tai se voi olla jotain, mistä on unelmoitu vuosia. Tässä vaiheessa idea on kuitenkin selvä ja se halutaan luoda konkreettiseksi asiaksi. Alkuun tulee seurata tiettyjä kuvioita, joiden avulla yrityksen julkistaminen onnistuu.

Keskustele luotettavien henkilöiden kanssa

Kun mieleen tulee järkevä idea, ei sitä kannata pitää itsellä. Tämä tulee jakaa luotettavien henkilöiden kanssa, jotka muokkaavat ja auttavat tekemään siitä paremman. Tuttavilta kannattaakin kysyä, onko tässä ideassa järkeä, kuinka siitä voi tehdä paremman ja minkälaisia hintoja henkilö olisi valmis itse tuotteesta, tai palvelusta maksamaan.

Tutki markkinoita

Kun yrityksen idea on selvä, tulee tutkia markkinoita ja selvittää, mitä muita yrityksiä kilpailee saman tuotteen, tai palvelun parissa. Samalla tulee miettiä, miten oma tuote eroaa muista ja mistä omat asiakkaat tulevat. Tutkimusvaiheessa on hyvä keskittyä muihinkin tarinoihin, kuin pelkkiin menestyksiin. Epäonnistumisista opitaan paljon ja samalla voidaan selvittää, mitkä asiat uhkaavat oman yrityksen menestymistä.

Rakenna prototyyppi

Prototyyppi auttaa testaamaan, onko tuotteessa oikeasti järkeä. Tämä ei tarkoita tuotteen tekemistä konkreettisesti, vaan se voi olla yksinkertainen nettisivu, jossa selitetään idea ja kerätään kiinnostuneiden ihmisten mielipiteitä asiasta. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, tuleeko tuote tai palvelu oikeasti kiinnostamaan ketään.